free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centras CELEMI

Apie mus : Spaudoje  

Norint sulaukti sėkmingo rytojaus, žinias reikia kaupti šiandien
(Gydytojų Žinios, 2007 birželio 29 d. Nr. 12 (429), Sandra Meškauskaitė)Pirmieji projekto ,,Socialinės partnerystės plėtojimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje“ mokymai skirti LGS tarybos nariams vyko Druskininkuose, „SPA Vilnius“ konferencijų centre. Mokymus organizavo ir vedė Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokymų centras. Seminaro tema – Projektų valdymas pagal „Celemi Cayenne“ licencijuotą ir parengtą medžiagą. Mokymuose dalyvavę LGS tarybos nariai buvo sužavėti įdomiais informacijos pateikimo būdais, aktyviu darbo organizavimu ir gera atmosfera. Seminaro tikslas buvo suteikti organizacijos valdymo, projektų administravimo ir darbo komandoje įgūdžių. Dalyviai buvo suskirstyti į grupes po keturis žmones ir dirbo dvi dienas. Po mokymų atlikta apklausa. Užduotas klausimas, kaip pasikeitė gydytojų žinios ir gebėjimai po seminaro. Net 85 proc. sakė supratę, kad prieš pradedant kurti ir vykdyti bet kokį projektą reikia išanalizuoti ir suprasti kritinių sėkmės veiksnių apibrėžimo svarbą, derinti verslo naudą su projekto laiko ir išlaidų valdymu nustatant teisingus prioritetus tinkamu laiku. 81 proc. dalyvių sakė supratę, kad labai svarbu pasiekti tvirtą įsipareigojimą iš valdymo grupės, reikiamas kompetencijas komandoje ir stiprią įtaką galutiniams vartotojams.

LGS tarybos nariai sutinka su nuomone, kad sklandų darbą grupėje ir stiprų lyderiavimą yra sunku išlaikyti, bet tik taip elgdamasis vadovas gali užtikrinti puikią savo kolektyvo darbo kokybę ir aplinką. Taip pat dalyviai įsitikino, kad galima nustatyti visus pavojus ir galimybes juos spręsti, kol jie dar netapo problemomis. LGS taryba labai džiaugėsi mokymų vedėjais, puikiai įvertino jų sugebėjimą sudominti, žaidimo taisyklių išmanymą, aukštą kompetencijos lygį ir sugebėjimą perteikti žinias. Labai efektyviai buvo paskirstytas mokymų laikas, pateikta konkreti ir aiški, aukšto lygio medžiaga. Tačiau kai kuriems dalyviams atrodė, kad seminaras galėjo būti labiau susijęs su mediko darbu.


Kiti dalyviai sakė, kad įgijo labai daug naujų žinių, kuriomis galės pasinaudoti vadovaudami LGS filialų veiklai, patyrė tik teigiamas emocijas. Beveik visi dalyviai padarė išvadą, kad vienas lauke – ne karys, kad tik darbas komandoje gali organizacijai padėti pasiekti geriausių rezultatų. Lektoriai mano, kad mokymuose buvo atskleistas įdomus gydymo įstaigose būdingas bruožas - darbuotojų tarpusavio santykių problematiškumas. Teko išgirsti pasisakymų, kad "dažnai ne pacientas, bet kolegos sukuria netinkamą darbo atmosferą", "kolegų santykiai, ne patys geriausi, o ypač santykiai tarp skirtingų medicinos įmonių". Seminarų viena iš užduočių parodyti komandinio darbo, atsakomybių pasidalijimo, bendro tikslo siekimo svarbą.

Mokymai taip sukurti, kad kiekvienos komandos dalyviui tenka atsakomybė už tam tikrą valdomos įmonės funkciją (pardavimai, finansai, gamyba, rinkodara/tyrimai). Visos šios funkcijos yra tampriai susijusios tarpusavyje ir todėl veiklos sėkmė nemažai priklauso nuo komandos bendro darbo. Malonu pastebėti, kad mokymo metu dalyviams pavyko susiburti i tikslo siekiančias ir draugiškas komandas. Tai pastebėjo ir patys dalyviai - komandinis darbas jiems atnešė didesnį pasitenkinimą, azartą ir kūrybos laisvę. Šiuose mokymuose buvo nemaža tarpkomandinio darbo – dalyvių komandos vedė derybas, sudarinėjo tarpusavio sutartis, siūlė pagalbą ir panašiai.


Taigi mokymai iš dalies parodė, kad gerai sureguliuoti tarpusavio santykiai įmonėje, bei santykiai su kitomis įstaigomis teigiamai veikia darbuotojų savijautą, pakelia jų efektyvumą ir svarbiausi, veikia kaip stiprus motyvacinis stimuliatorius.
Antrieji mokymai vyko Kaune, BLC Verslo lyderių centre. Juos vedė patyręs žurnalistas ir lektorius Rytis Juozapavičius. Seminaro tema – derybų menas. Lektorius, kaip žurnalistas, analizavo dalyvavimo Lietuvos viešajame gyvenime ypatumus ir siūlė išlikimo strategiją bendraujant su reklamos, ryšių su visuomene, agresyviais žurnalistais. Surengti praktiniai interviu su imituojamu TV žurnalistu. Šios pratybos suteikė pasitikėjimo savimi ir supratimo, kaip efektyviausiai perduoti savo pranešimą visuomenei. Dalyviai susipažino su derybų vedimo teoriniais aspektais ir galėjo tai išbandyti pratybų metu. Lektorių sužavėjo kai kurių gydytojų mokėjimas ramiai priimti net pačias nesąmoningiausias pastabas, aštrų puolimą. Po šio seminaro dalyviai išsiugdė kritinį požiūrį į derybose dalyvaujančių aukštų pareigūnų kalbėjimo stilių, minčių seką ir pasisakymų turinį. LGS tarybos nariai liko sužavėti tuo, kad geras oratorius, derybininkas, gali būti bet kuris žmogus, tik svarbu suprasti pagrindines taisykles: bet kokiems pokalbiams reikia pasiruošti, kalbėjimas turi būti aiškus ir nepertraukiamas, reikia savimi pasitikėti ir nekreipti dėmesio į klausančiųjų trukdžius, ramiai išklausyti ir atsakyti.

Tretieji, paskutinieji, projekte numatyti LGS tarybos mokymai vyko Palangoje, viešbučio „Vanagupė“ konferencijų centre. Jie truko tris dienas, per kurias dalyviai labai intensyviai mokėsi organizacijų valdymo ypatumų. Seminarą vedė Lietuvos pramonininkų konfederacijos Mokymų centro darbuotojai Gintaras Labutis, Jonas Stravinskas ir Raimundas Gaižutis. Jų pateikta informacija, mokymų metodika yra parengta pagal „Celemi Decision Base“ licencijuotą programą. Dalyviai buvo suskirstyti į tris dideles komandas ir dar po keturis į mažesnes.


Tokiomis grupelėmis jie turėjo valdyti gamyklą, kurti rinkodaros strategijas, investuoti, dalyvauti aukcionuose, imti milijonines paskolas, gaminti įvairią produkciją. Tokio tipo žaidimas leido dalyviams įsigilinti į didelių organizacijų valdymo ypatumus. Pagal atliktą seminaro vertinimo apklausą, LGS tarybos nariai 100 proc. suprato, kaip ir kada geriausia priimti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius sprendimų variantus ir įgijo bazines finansų, balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų, apskaitos subtilybių žinias. Net 90 proc. dalyvių sakė perpratę organizacijoje veikiančių padalinių tarpusavio sąsajas ir pagrindinius sėkmingo verslo elementus. Visi lektoriai seminarą vedė įdomiai ir sugebėjo pritraukti dalyvius labai aukšto lygio vizualine ir kita seminaro medžiaga, puikiomis žiniomis, bendravimu ir noru padėti. Mokymuose patirti įspūdžiai buvo labai įvairūs: nusivylimas ir džiaugsmas, rizika ir nežinomybė, pyktis ir gera nuotaika. Po šio seminaro išaiškėjo, kad dalis gydytojų yra puikūs strategai, verslininkai ir valdytojai, kai kam kilo mintis pradėti savo verslą, nors kai kuriems dalyviams pasirodė per daug sudėtinga valdyti situacijas, daryti finansines ataskaitas ir dažnai pritrūkdavo laiko visas užduotis atlikti teisingai. Tačiau gyvenime traukinys niekada nelaukia, todėl versle labai svarbu orientacija ir budrumas. Lektorius Raimundas Gaižutis šiuose mokymuose pastebėjo savotiškų ypatumų ir su gydymo įstaigų/įmonių atstovais atskleidė įdomias gyvenimiškas sąsajas. Pravesti mokymai yra paruošti gamybinės įmonės veiklos pavyzdžiu, tačiau pagrindiniai įmonės veiklos elementai yra adekvatūs tiek gamybinėse tiek ir paslaugas teikiančiose įmonėse. Vienas nekintančių, pagrindinių ir šiame mokyme išskirtinų elementų buvo klientas (pacientas). Paciento ir mediko nesusikalbėjimas šiomis dienomis, jų santykis iš dalies atsiskleidė ir vykdomoje mokymo programoje. Mokymuose atskiros dalyvių komandos valdė savo kuriamas įmones. Viena iš užduočių buvo aptarnauti klientus. t.y. dalyviai kiekvienais metais turėjo ne tik priimti klientų užsakymus (realiajame gyvenime pacientų paklausimus), bet ir juos įvykdyti (realiajame gyvenime juos aptarnauti). Neįvykdžius užsakymų buvo skiriamos baudos: komanda prarasdavo savo pozicijas rinkoje (t. y. neigiamas poveikis įmonės ,,vardui“) ir turėdavo finansinių nuostolių (buvo mažinamos už užsakymus gaunamos pajamos). Šių mokymų eigoje, kiekvienų metų pradžioje (mokymai sudaryti taip, kad dalyviams savo įmonę tenka valdyti 8–10 metų) dalis komandų priimdavo daugiau užsakymų, nei jos būtų galėjusios įvykdyti (neteisingai paskaičiavusios savo pajėgumus) ir metų pabaigoje likdavo su ,,piktais ir nepatenkintais klientais“.

Taip pasitaiko mokymuose ir su kitose grupėmis, tačiau išskirtinis šių mokymų bruožas buvo tas, kad neįvykdytų užsakymų skaičius buvo žymiai didesnis (kiekvienais metais buvo po 2–3 komandas, kurios nebuvo įvykdžiusios užsakymų). Įdomu ir tai, kad tos komandos, dėl savo neįvykdytų užsakymų nelabai pergyveno ir neteikė didelio dėmesio prarastoms pozicijoms rinkose, bei finansiniams nuostoliams. Tai iš dalies atskleidžia gydymo įstaigų darbuotojų ir pacientų santykį, bei iš to sekančias pasekmes pačioms gydymo įstaigoms, bei neigiamam nuomonės formavimuisi.


Paminėtas mokymų epizodas leido pasidalinti nuomonėmis apie ,,prevenciją“ medicinos srityje, kuri leistų sukurti tampresnį ryšį su pacientu t. y. geresnis planavimas, šeimos gydytojų statuso pakeitimas, efektyvesnis informacijos dalijimasis tarp mokymo įstaigų, medikų švietėjiška veikla propaguojant sveiką gyvenimo būdų ir pan. Visi LGS tarybos nariai sužavėti mokymais, juos rekomenduotų ir kitiems kolegoms. Dalyviai taip pat vienbalsiai sutiko, kad žinias reikia kaupti šiandien norint sulaukti sėkmingo rytojaus.


 
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infoo+ilpk-mc.lt