free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centras CELEMI

Partneriai  


Celemi yra 1985 m. susikūrusi tarptautinė konsultacinė kompanija, kurios būstinė yra Malmėje, Švedijoje. Ši kompanija buvo pirmasis Mokymo Centro prie LPK partneris, su kuria bendradarbiavimas prasidėjo dar 1993 m.

Jau daugiau nei 35 metus Celemi padeda visame pasaulyje veikiančioms organizacijoms greitai ir efektyviai komunikuoti esmines žinias, ugdyti kompetenciją bei mobilizuoti žmones veikti darnoje su bendrovių strategijomis ir tikslais. Praktinės verslo imitacijos pakelia žmonių kompetenciją bei pagerina organizacijų efektyvumą tokiose srityse kaip žinių valdymas, verslo finansai, aptarnavimas, marketingas ir pardavimai.

Celemi yra fizinių verslo imitacijų rinkos lyderis pasaulyje, sukūrusi tokius bestselerius kaip Decision Base™, Apples & Oranges™ ir Tango®. Šie modeliai naudojami po visą pasaulį dėl jų visuotinio tinkamumo ir efektyvios metodikos. Microsoft, GE, IKEA, Nokia, Siemens, Motorola ir DaimlerChrysler yra vieni iš daugelio Celemi klientų. Celemi veikia globaliai per filialus Švedijoje, Britanijoje, Belgijoje, Vokietijoje, JAV ir Kinijoje, o taip pat per virš 100 asocijuotų partnerių daugiau nei 40 pasaulio šalių. Kasmet Celemi programose dalyvauja apie 200 tūkst. žm. visame pasaulyje.

Mokymo Centro bendradarbiavimas su LPK yra analogiškas Celemi patirčiai, kai Švedijos darbdavių organizacija (SAF) inicijavo ir rėmė panašių mokymo struktūrų atsiradimą bei veiklą. Celemi pasaulinis bestseleris - verslo imitacija Decision Base™ kaip tik ir buvo sukurtas kaip atsakas į švedų pramonininkų poreikį apmokyti įmonių vadovus bei darbuotojus kaip realiai valdomas verslas. Celemi sėkmingai bendradarbiauja su įvairiomis darbdavių organizacijomis JAV ir Azijos šalyse.

 

Prevent Sweden (buvusi Švedijos Jungtinė saugos pramonėje taryba) - tai pirmaujanti Šiaurės šalyse žinių ir mokymo kompanija darbo aplinkos srityje. Jau beveik 60 metų Prevent veikla remiasi kolektyvinio susitarimo principais tarp Švedijos įmonių konfederacijos ir dviejų didžiausių profesinių sąjungų.

Aktyviai bendradarbiaudamas su pagrindiniais darbo rinkos dalyviais bei draudimo kompanijomis Prevent įvairiomis priemonėmis skatina pastangas nukreiptas saugos, sveikatos ir darbo aplinkos gerinimui. Ji kuria ir platina įvairias mokymo priemones ir metodikas darbo aplinkos klausimais, vykdo tyrimus, organizuoja tarptautines konferencijas ir specialistų mokymus.

Tarptautinį pripažinimą organizacijai atnešė programa "Sauga, sveikata ir darbo sąlygos", kuri buvo parengta pagal Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) Ženevoje reikalavimus ir išversta į daugiau nei 30 pasaulio kalbų.

Ryšiai su Prevent užsimezgė 1997 m., pristatant šią programą Lietuvos įmonėse. Pagal bendradarbiavimo sutartį Prevent įsipareigoja teikti įvairią techninę informaciją bei konsultacijas saugos, sveikatos bei darbo aplinkos klausimais. LPK Mokymo centras išvertė programos "Sauga, sveikata ir darbo sąlygos" mokymo priemones į lietuvių kalbą. 2002 m. ILO Centrinės ir Rytų Europos biuras parėmė mokymo medžiagos pakartotinį leidimą lietuvių kalba.

 

Danijos lyderystės centras CFL (buvęs Danijos vadybos forumas) yra verslo asociacija administruojanti besimokančių vadovų tinklus. Asociacija jungia daugiau nei 1200 narių - įmonių, atstovaujančių tiek privačiam, tiek visuomeniniam sektoriui. Bendras CFL veiklos tikslas - sužadinti ir paremti verslo plėtotę visuose sektoriuose.

Ryšiai su CFL užsimezgė 1998 m., kai buvo kuriami Verslo vadovų klubai pagal PHARE finansuojamą "Verslo vadybos pažangos centro įkūrimo Lietuvoje projektą". CFL konsultantai buvo atsakingi už analogiškų Danijos klubų kūrimo ir valdymo patirties perdavimą Mokymo Centrui prie LPK.

CFL tinklas jungia apie 80 įvairių verslo grupių ir klubų, kurių veikloje dalyvauja daugiau nei 2500 vadovų, vadybininkų bei žmogiškųjų resursų specialistų. Klubų veikla remiasi vadybinės patirties tarp individų pasikeitimu reguliariuose susitikimuose. Pasinaudojant tarpusavio ryšiais yra kaupiama ir apdorojama informacija apie dabartines tendencijas bei lengviau įveikiamos specifinės problemos.

 


 
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infot+tlpk-mc.lt