free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centras CELEMI

Apie mus : Spaudoje  

Konkurencijos pamokos Tango seminare

Liepos 8-9 dienomis 15 mūsų Bendrovės darbuotojų dalyvavo interaktyviame seminare "Verslas iš žinių", kuris vyko Mažeikių naftininkų kultūros rūmuose, MN mokymo klasėje. Seminarą organizavo ir vedė Darius Grunskis iš Lietuvos Pramoninkų konfederacijos Mokymo centro.

"Fakelo" skaitytojui turbūt įdomu sužinoti, ko ir kaip gali išmokyti šis seminaras. Štai keletas minčių:
Darius Grunskis: "Pastaruoju metu vis labiau abejojama tradiciniu požiūriu į turtą, pagal kurį turtas yra kompanijos "nuosavybė". Šiandien kompanijos susiduria su situacija, kada jos tampa priklausomomis nuo turto, kuris negali būti jų nuosavybe - t.y. žmonių.
Sėkmingas šiuolaikinės įmonės valdymas reikalauja iš vadovų gebėjimų efektyviai panaudoti ne tik materialius išteklius (pvz.,įrangą, atsargas, skolas, pinigus ir t.t.), bet ir nematelialų turtą, tokį kaip žmonės, kompanijos reputacija, organizacijos taikomi procesai ir priemonės.
Būtent žmogiškųjų resursų bei intelektualaus kapitalo valdymui ir yra skirta šiprograma. Seminare dalyviai mokosi įvertinti organizacijos neapčiuopiamą turtą, siejant nematerialaus turto rodiklius su strateginiais kompanijos tikslais.
Mokymuose akcentuojama keletas aspektų. Vienas iš svarbiausių parodyti verslo aplinką ir kokią vietą joje užima darbuotojai, kiek svarbi jų kompetencija ir ką tai suteikia įmonei konkurencinėje aplinkoje. Taigi iš esmės leidžia susieti darbuotojų kompetenciją ir jų duodamą naudą įmone.
Kitas akcentas tai, ko reikia vidaus užsakovams. tai leidžia suprasti, ko padalinių ir aukščiausieji vadovai nori iš personalo darbuotojų. Šiame seminare kiekvienas dalyvis pabūna ir užsakovu, ir strategu bei bando įvykdyti užsibrėžtus tikslus turimomis priemonėmis.
Mokymai leidžia susieti žmones (investicijas į personalą) su kompanijos pelnu ir rinkos verte. Tai ypač naudinga, kai viskas vyksta konkurencijos sąlygomis ir jėga negalima daryti įtakos kitų dalyvių sprendimams. Tai ugdo kūrybiškumą ir parodo galimų sprendimų bei rezultatų įvairovę.
Išskirtinias šių mokymų bruožas yra tai, kad dalyviai tobulina ne tik funkcinius personalo valdymo sugebėjimus, bet ir įgyja platesnį supratimą apie visos organizacijos personalo padalinio veiklą, ugdant juos kaip vidinius konsultantus. 

Kokia forma pasirinkta šiam mokymui?  

Darius Grunskis: "Verslas iš žinių" - tai 2 dienų interaktyvus imitacinis seminaras, kurio metu dalyviai dirba komandomis, konkuruojančioms dėl pagrindinių klientų ir personalo. Kiekviena komanda vadovauja konsultacinei, verslo paslaugas teikiančiai organizacijai ir priima sprendimus dėl darbuotjų, klientų ir priemonių bei procesų. Komanos nariai atsako už strategiją ir tikslų nustatymą, finansinius išteklius, bendrą veiklos kontrolę, tačiau kartu sprendžia ir operatyvinius klausimus - darbuotojų pasirinkimas, komandų formavimas, projektų priežiiūra, laikantis nustatytų tikslų. Komandos keliamas uždavinys yra sėkmingai valdyti materialųjų ir nematerialųjį turtą bei išlaikyti pelningumą. Modelis apima penkerius finansinius "metus", kurių kiekvieno pabaigoje dalyviai sudaro savo modeliuojamos organizacijos pelno ataskaitą, balansą ir nematerialaus turto ataskaitą."

Seminare dalyvavo personalo tarnybos ir gamybinių padalinių darbuotojai. Štai keletas jų nuomonių:
Pranutė Garbienė:"Tai man buvo nauja mokymo forma, puikus susipažinimas iš arti su tuo, ką buvau skaičiusi ekonomis vadovėliuose".
Nina Jučienė:"Po šio seminaro matome, kad mūsų Bendrovėje dar daug ką reikia tobulinti. Supratau, kaip sunku būti tikru vadovu ir priimti teisingus sprendimus. Džiugina seminare dalyvavę jauni specialistai".
Darijus Kusas:"Labai gera komandinio darbo pamoka. Be to, seminaras išmokė žmogų laikyti ne tik varžteliu dideliame mechanizme, bet su juo ir skaitytis".
Rasa Navickienė:"Anksčiau nesu buvusi tokios formos mokymuose, kuriuose taip akivaizdžiai pamatai savo komandos sprendimų rezultatą. tada privalai pripažinti klaidas ir perimti geriausią patirtį. Rinka ir laikas nelaukia".
Birutė Pakalniškienė: "Labai patiko tokia seminaro forma. Ne teorija, o teorijos taikymas praktikoje. Mūsų įmonėje reikia daugiau komadinio darbo mokymų, nes dauguma skyrių ir padalinių vis tik dirba individualiai".


“Fakelo” inf.
AB "Mažeikių nafta" savaitraštis
Nr. 26, 2003-07-11


 
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infoo+llpk-mc.lt