free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centrasPrevent Sweden

Šiuolaikinis profesinės rizikos valdymas įmonėje

Mokymo programa skirta rizikos valdymo įrankiams tobulinti: veiksniams numatyti, rizikos prevencijos strategijai kurti ir planuoti bei kontroliuoti. Todėl pagrindinis programos tikslas yra padėti įmonei formuoti darniai veikiančią darbo aplinkos valdymo sistemą (vidines audito komandas), suteikiant reikiamų žinių ir įgūdžių vadovaujantiems įmonės darbuotojams, kad jie sugebėtų numatyti esamą riziką darbo vietose.

Kodėl Jūsų įmonė turi sistemingai valdyti profesinę riziką:

  • sumažinami su nelaimingais atsitikimais ir profesinėmis ligomis susiję kaštai = daugiau pelno galima skirti įmonės konkurencingumui užtikrinti;

  • geresnės darbo sąlygos skatina geriau dirbti = užtikrinama kokybė;

  • geras rizikos valdymas = mažiau nemalonių netikėtumų = geresnis dialogas su darbuotojais ir jų atstovais;

  • Jokių mirtinų ar rimtų nelaimingų atsitikimų = geras įmonės įvaizdis;

  • Geras rizikos vertinimo valdymas = nešvaistomas laikas riziką vertinti "bet kaip" principu.

Darbo aplinkos mokymo programos

Tai pagrindiniai argumentai, pagrindžiantys, kodėl verta investuoti į darbuotojų darbo ir sveikatos saugą, nes taip kartu su kitomis veiklos sritimis kuriamos prielaidos moderniai ir konkurencingai įmonei sukurti.

Praktiniai klausimai:

Renkantis mokymo programas tai pačiai tikslinei grupei galimi etapai:

I etapas - Šiuolaikinis profesinės rizikos valdymas įmonėje.

II etapas - Fizinių pajėgumų valdymas.

Plačiau apie šią mokymo programą mielai atsakysime, jei... 


 
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infot+tlpk-mc.lt