free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centras CELEMI


   ESF  

BPD

EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas
Europos socialinis fondas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybės kontrolė įgyvendina projektą „Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimas administracinių ir asmeninių gebėjimų srityje“.

Vykdomo projekto tikslas – tobulinti valstybės tarnautojų administracinius ir asmeninius gebėjimus, reikalingus pareiginėms funkcijoms atlikti, audito procesui organizuoti ir darbo efektyvumui užtikrinti, ir tobulinti tarnautojų užsienio kalbų mokėjimą.

Valstybės kontrolės tarnautojai projekto metu savo kvalifikaciją tobulins pagal administracinių (vadybinių) gebėjimų tobulinimo programą ir pagal bendrųjų ir specialiųjų užsienio kalbų (anglų ir prancūzų) mokymo programas.

Šių mokymų metu Valstybės kontrolės tarnautojai įgis bendrųjų administracinių gebėjimų, praktinių įgūdžių ir specialiųjų žinių, reikalingų audito ir administracinį darbą dirbantiems specialistams.

Projekto trukmė – 27 mėnesiai (iki 2008 m. birželio 1 d.).

Administracinių gebėjimų tobulinimo mokymuose dalyvaus per 200 Valstybės kontrolės tarnautojų. Projekto įgyvendinimo metu bus suorganizuota per 70 seminarų 4 tikslinėms grupėms. Užsienio kalbų žinias tobulins 60 Valstybės kontrolės tarnautojų.

Šis projektas, kurio vertė viršija 1 mln. litų, yra remiamas Europos socialinio fondo  lėšomis (75%). Valstybės kontrolės lėšos sudaro 25% projekto vertės.

Valstybės kontrolei, pateikus paraišką Europos socialinio fondo agentūrai, buvo skirta parama pagal Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Europos socialinis fondas yra vienas iš keturių ES struktūrinių fondų, kurio paskirtis – prisidėti prie regioninio išsivystymo skirtumų ES mažinimo, skatinti stabilią ir tolygią plėtrą. Fondas remia priemones, skirtas užkirsti kelią nedarbui, plėtoti žmonių išteklius ir socialinę integraciją į darbo rinką, kad būtų skatinamas didesnis užimtumas, moterų ir vyrų lygybė, darnus vystymas, ekonominė ir socialinė sanglauda.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.vkontrole.lt

Kontaktinis asmuo: Daina Šaltkutė - Vinskienė.

Naudotos imitacijos:

  
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infot+tlpk-mc.lt