free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centras CELEMI


   ESF  

BPD

EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas
Europos socialinis fondas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


LIETUVOS GYDYTOJŲ SĄJUNGA

KURKIME   ATEITĮ   DRAUGE!

Europos socialinio fondo (ESF) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės remiamas projektas „Socialinės partnerystės plėtojimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje“

Lietuvos gydytojų sąjunga, kaip organizacija, vienijanti ir atstovaujanti Lietuvos gydytojus, pradėjo įgyvendinti socialinės partnerystės stiprinimo projektą. Lietuvos gydytojų sąjunga 2005 metais sėkmingai parengė projektą “ Socialinės partnerystės plėtojimas Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje ”, kuriam Europos Sąjunga ir LR Vyriausybė suteikė paramą.

Pagrindinis projekto tikslas yra plėtoti socialinę partnerystę tarp lygiaverčių partnerių sveikatos apsaugos sistemoje. Siekiat šio tikslo bus įgyvendinami projekto uždaviniai: - suteikti gydytojams žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų tapti pilnateisiais socialiniais partneriais sveikatos priežiūros srityje;
- stiprinti Lietuvos gydytojų sąjungos, kaip profesinės sąjungos institucinius gebėjimus, kas leistų efektyviau atstovauti savo narių interesus socialinio dialogo metu.

Projekto biudžetas – 722600 litų. Parama projektui sudarys 100 procentų viso biudžeto, iš kurių 75 procentus finansuos Europos socialinis fondas, 25 procentus Lietuvos Respublika iš bendrojo finansavimo lėšų.

Planuojama projekto trukmė iki 2007 metų liepos 1 d. Projekto metu planuojama pravesti apie 14 mokymo ir socialinės partnerystės renginių visose apskrityse, įtraukiant kuo daugiau Lietuvos gydytojų sąjungos narių bei socialinių partnerių – Sveikatos apsaugos ministerijos, ligonių kasų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovų. Renginių metu numatyta pravesti mokymus Lietuvos gydytojų sąjungos nariams darbo teisės, finansų apskaitos, gydytojų civilinės atsakomybės draudimo, sveikatos priežiūros valdymo ir kitais aktualiais klausimais. Renginių metu planuojama įtraukti į diskusijas socialinės partnerystės klausimais atsakingų už sveikatos priežiūros sistemos valdymą institucijų ir įstaigų atstovus.

Įspūdžiai iš seminarų...

Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.lgs.lt

Kontaktinis asmuo: Aistė Sivakovaitė, atsakinga už projekto stebėseną.

Naudotos imitacijos:
 
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infot+tlpk-mc.lt