free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centras CELEMI


   ESF  

BPD

EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas
Europos socialinis fondas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2006 m. kovo 6 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir UAB Elektromontuotojas pasirašė paramos darbo jėgos kompetencijai ugdyti skyrimo sutartį.

Parama darbo jėgos kompetencijos ugdymui skiriama pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“. Tarpinė institucija, atsakinga už šios priemonės įgyvendinimą yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  Už projektų administravimą atsakinga, įgyvendinančioji institucija Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra.
Projektą įgyvendina UAB „Elektromontuotojas“, projekto partneris UAB „Elmova“.

Apie projektą:

Prioritetas

BPD II prioritetas ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra“

Priemonė

BPD 2.2. priemonė ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ 

Priemonės veiklos sritis

x 1-a veiklų sritis „Parama pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų mokymui“

Projekto pavadinimas

 

Elektrotechnikos įmonių darbuotojų
konkurencinių gebėjimų stiprinimas

Bendra projekto vertė (Lt)

764390

Paramos suma (Lt)

611512

Pareiškėjo ir partnerio indėlis (Lt)

152878

Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.

25 mėnesiai

Planuojama projekto pradžia:

2006 m. balandis

Planuojama projekto pabaiga:

2008 m. gegužė

Projekto tikslai ir rezultatai:

Projekto tikslas – skatinti darbuotojų ir vadovų bendrųjų įgūdžių lygį, ugdyti jų gebėjimus prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, didinti žmonių verslumą bei veiklos efektyvumą ir konkurencingumą. Numatomi tiesioginiai projekto pasiekimai:

1.      apmokysime 53 tikslinės grupės dalyvius, iš jų:
1.1.          pareiškėjo –  36 darbuotojus;
1.2.          partnerio –  17 darbuotojų.
2.      surengsime 29 seminarus bendrųjų įgūdžių formavimo temomis:
2.1.          verslumo žinių ugdymo – 26;
2.2.          anglų kalbos vartojimo įgūdžių – 1;
2.3.          vokiečių kalbos vartojimo įgūdžių – 1;
2.4.          kompiuterinio raštingumo įgūdžių – 1.
3.      Bendras mokymo valandų skaičius – 7920.

Pasiekimų rezultatai:
-         kaip projekto įgyvendinimo pasekmė,  naujai sukursime – 28 darbo vietas;
-         tikslinės grupės dalyvių bendroji kompetencija padidės – 10 kartų (nustatyta remiantis tiesioginių projekto pasiekimų rodikliu –  darbuotojų lankomumo padidėjimo rodikliu).

Įgyvendinus projektą, įmonių darbuotojai išsiugdys verslumą – vieną iš žmogaus kompetencijų, kuri bene labiausiai pasitarnauja asmenybės personalizacijai, skatindama jos saviraišką kasdieniniame gyvenime. Projekto metu vykstantis asmenybės verslumo ugdymas nukreiptas galutiniam rezultatui pasiekti – išugdyti asmenybę, gebančią savarankiškai ir atsakingai veikti profesiniame gyvenime.

Pasiekimų terminas:
Projekto pasiekimų rezultatai bus pasiekti per dvejus projekto vykdymo metus, t.y. iki 2008 m. gegužės 1 d.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.elektromontuotojas.lt

Kontaktinis asmuo: Gintaras Vilda, verslo plėtros direktorius.

Naudotos imitacijos:

  
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infot+tlpk-mc.lt