free web site hit counter LPK Mokymo Centras
Mokymo centras CELEMI


   ESF  

BPD

EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas
Europos socialinis fondas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR PREKYBOS RŪMAI

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdo projektą „Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių – įmonių žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ (BPD2004-ESF-2.20-02-05/0090).

Projektas skirtas ugdyti KPPA rūmų narių įmonių žmogiškųjų išteklių kompetenciją ir didinti dirbančiųjų sugebėjimus prisitaikyti prie rinkos pokyčių kiek tai yra susiję su įmonių reikmių tenkinimu taip gerinant įmonių veiklos kokybę.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas, taip pat projektą remia Lietuvos Respublika.

Projekto pradžia: 2006-03-06, projekto pabaiga 2007-08-30. Projektas pratęstas.

Projektas vykdomas pagal: BPD II prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.2 priemonės “Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” remiamos veiklos srities ,,Parama pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų mokymui” pagrindinį tikslą – “kelti pramonės ir verslo įmonių dirbančiųjų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų lygį, didinti dirbančiųjų sugebėjimus prisitaikyti prie rinkos pokyčių, kiek tai yra susiję su įmonių reikmių tenkinimu“.

Pagrindinis projekto tikslas: Didinti Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių konkurencingumą, investuojant į mokymus ir įgūdžių formavimą, siekiant kelti darbuotojų kvalifikaciją bei padėti jiems prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir sparčiai kintančių darbdavių poreikių.

Projekto uždaviniai:
1. Pakelti projekto pareiškėjo ir partnerių vadovų bei darbuotojų bendrąją kvalifikaciją, susijusią su inovacijomis ir žinių ekonomika bei padidinti jų konkurencingumą darbo rinkoje (269 vadovai ir darbuotojai).
2. Padidinti įmonių, sistemingai keliančių savo darbuotojų kvalifikaciją skaičių (13 įmonių);
3. Sukurti projekto pridėtinę 5,3 mln. Lt vertę per metus.

Projekto dalyviai: Projekte dalyvaujančios įmonės (Kauno prekybos, pramonės ir amatų Rūmai, Baltic Software Solutions UAB, Baltijos programinė įranga UAB, Būsto modernizavimo grupė UAB, Columbus IT Partner UAB, Festo UAB, Hitech UAB, Santaviltė UAB, Sekasoft UAB, Selteka UAB, Skaitos kompiuterių servisas UAB, Projektų gama UAB, Proringas UAB) yra inovatyvios, aktyvios savo veikloje taikančios aukštąsias technologijas, besidominčios pažanga, todėl žinių siekimas tokioms įmonėms yra ypač aktualus. Šios įmonės pretenduoja tapti Mokslo ir technologijų miestelio Kaune “Technopolio” narėmis.

Šio projekto poveikis:
• Labiau kvalifikuoti, novatoriški ir kompetentingi darbuotojai;
• Efektyvesnis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių prisitaikymas prie rinkos pokyčių;
• Modernesnis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių darbo organizavimas;
• Lengvesnė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narių įmonių skvarba į užsienio rinkas.

Planuojami tiesioginiai projekto pasiekimai

BPD priemonės lygmens:
Projekto metu mokysis 269 įmonių darbuotojai iš 13 įmonių.
Projekto lygmens:
Bus surengti 28 mokymo modulių mokymai, 25 iš jų parengti inovatyvioms įmonėms.
Viso bus surengtos 2923 mokymo dienos (skaičiuojant pagal visų projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų mokymosi dienų skaičių).

Projekto rezultatai:

BPD priemonės lygmens:
Darbdavių, organizuojančių mokymą įmonėse pirmą kartą, dalis -5 proc.
Projekto lygmens:
Įmonių vadovų, pakėlusių kvalifikaciją skaičius - 99
Įmonių darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją skaičius - 170
Sukurta projekto pridėtinė vertė – 5,3 mln Lt per metus.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.chamber.lt

Parengė
Projekto vadovė Daiva Vyšniauskienė.

Naudotos imitacijos:

  
© 2001,
LPK Mokymo Centras
A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, LT-01112, Vilnius
Tel.: +370-5-2731-671, fax.: +370-5-2731-675, infot+tlpk-mc.lt